De Kronenschool is een initiatief dat volledig draait op vrijwilligers. Hierdoor kunnen we de kinderen kosteloos helpen.

Voor de lessen zijn wel verschillende materialen nodig. Mocht u (geheel vrijwillig) hieraan willen bijdragen, of de Kronenschool om een andere reden financieel willen steunen, dan kan dat door geld over te maken naar Stichting Instudo:

Stichting Instudo

NL91 INGB 0004485699 ovv De Kronenschool

 

Heel erg bedankt!